Ο Ζογγολόπουλος στον κόσμο

Δείτε την εφαρμογή

Η εφαρμογή "Ο Ζογγολόπουλος στον κόσμο" δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε τα γλυπτά που υπάρχουν εγκατεστημένα σε διαφορετικές θέσεις ανά τον κόσμο επιλέγοντας τη διαδρομή που επιθυμούμε να ακολουθήσουμε.