Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου

Το Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου από την ίδρυσή του έχει διοργανώσει σειρά εκθέσεων για το έργο του Γιώργου Ζογγολόπουλου και της Ελένης Ζογγολοπούλου.

Αναλυτική παρουσίαση εκθέσεων