Άλλες δραστηριότητες
Ξενάγηση στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο και σε πρόγραμμα Erasmus17.05.2019

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

Το Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου σε συνεργασία με το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο ξενάγησε σήμερα στην Υπαίθρια Δημοτική Γλυπτοθήκη Ψυχικού 60 έφηβους μαθητές από την Ιταλία, Ισλανδία, Ρουμανία, Πορτογαλλία και Τουρκία.

Στην ξενάγηση ο Δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού κ. Παντελής Ξυριδάκης μίλησε στους μαθητές για τη σημασία της δημόσιας τέχνης και τη Γλυπτοθήκη Ψυχικού που είναι ένα πρότυπο πολιτιστικό πάρκο που υπάρχει στο Δήμο λειτουργώντας σαν ένα ανοιχτό μουσείο ελεύθερης πρόσβασης.

Η ξενάγηση έγινε στο πλαίσιο της 2ης διακρατικής συνάντησης του έργου Erasmus+ με τίτλο "The ABC of Wonders: knowing our heritage".