Εκδόσεις / Βιβλιογραφία

Εκδόσεις

Γκαλερί Νέες Μορφές, Ελένη Ζογγολοπούλου, κατάλογος, Αθήνα 1981.

Μ. Κοτζαμάνη, Elena Zongolopoulou, βιβλίο, Αθήνα 1986.


Βιβλιογραφία

1964-1966 Τύπος - Κριτική με την ευκαιρία των εκθέσεων Παρισιού - Ιταλίας- Γενεύης - Βενετίας: Τ. Σπητέρης.

Raymond Cogniat, Figaro.

Frank Elgar, Carrefour.

Barnet D. Conlan, Pictures on Exhibits.

Jean Redeker, Algemmeen Haudelblad.

Jean Bouret, Lettres Françaises.

Jean-Jacques Leveque, Arts.

Jean Mazoyer.

S. Messinis.

1976-1987 Τύπος - Κριτική με την ευκαιρία των εκθέσεων στη γκαλερί Χάριτος 43, 1976: Παρουσίαση Εμμ. Μαυρομμάτης «Ταυτότης και συνείδηση στο έργο της Ελένης Ζογγολοπούλου».

Στη γκαλερί Επίπεδα, 1987, παρουσίαση Μ. Κοτζαμάνη.

Καθημερινή, Β. Σπηλιάδη 20/02/1976.

Βήμα, Έφη Ανδρεάδη 20/02/1976.

Στέλιος Λυδάκης 11/02/0976.

Βήμα 03/02/1976.

Ν. Αντωνακάτου 20/02/1976.

Τ. Λιγνάδης 20/02/1976.

Τα Νέα 04/02/1976.

La Suisse, M. Priscille 1977.

La Tribune de Genève, P.K. 1977.

1964-1966 Τύπος - Κριτική με την ευκαιρία των εκθέσεων Παρισιού - Ιταλίας- Γενεύης - Βενετίας: Τ. Σπητέρης.

Raymond Cogniat, Figaro.

Frank Elgar, Carrefour.

Barnet D. Conlan, Pictures on Exhibits.

Jean Redeker, Algemmeen Haudelblad.

Jean Bouret, Lettres Françaises.

Jean-Jacques Leveque, Arts.

Jean Mazoyer.

S. Messinis.

1976-1987 Τύπος - Κριτική με την ευκαιρία των εκθέσεων στη γκαλερί Χάριτος 43, 1976: Παρουσίαση Εμμ. Μαυρομμάτης «Ταυτότης και συνείδηση στο έργο της Ελένης Ζογγολοπούλου».

Στη γκαλερί Επίπεδα, 1987, παρουσίαση Μ. Κοτζαμάνη.

Καθημερινή, Β. Σπηλιάδη 20/02/1976.

Βήμα, Έφη Ανδρεάδη 20/02/1976.

Στέλιος Λυδάκης 11/02/0976.

Βήμα 03/02/1976.

Ν. Αντωνακάτου 20/02/1976.

Τ. Λιγνάδης 20/02/1976.

Τα Νέα 04/02/1976.

La Suisse, M. Priscille 1977.

La Tribune de Genève, P.K. 1977.