ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ

«ΖΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1990»
Η Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι υπερήφανη για το απόκτημά της και για το γλυπτικό έργο αυτό καθαυτό του Γ. Ζογγολόπουλου και για το ότι ένα δημιούργημα Τέχνης συμμετέχει ενεργητικά και θετική στην αισθητική λειτουργία της πόλης. Από αυτή την άποψη, η Θεσσαλονίκη βρίσκεται όχι απλώς στην πρώτη σειρά των αντίστοιχων προσπαθειών στα Βαλκάνια, αλλά και μέσα στην Ευρώπη. Πρέπει να συγχαρούμε τη ΔΕΘ για την  πρωτοβουλία της: παρά το μικρό χρονικό διάστημα που είχε για να αναθέσει την κατασκευή του και το ακόμη μικρότερο για την εγκατάστασή του και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος. Όπως το Ρότερνταμ έχει τον Πέβσνερ του, έτσι και η Θεσσαλονίκη έχει τον Ζογγολόπουλό της.