ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

«ZONGOLOPOULOS XLV BIENNALE ΒΕΝΕΤΙΑΣ 1993»
Περισσότερο κατασκευαστική τώρα η τέχνη του Ζογγολόπουλου βασίζεται σε μια σειρά από γνωστά θέματα, όπως ο κύκλος και το τετράγωνο, τα κάθετα και οριζόντια σχήματα, οι επαναλήψεις των μορφών και η έμφαση στη σπείρα, ο συνδυασμός στερεών και ρευστών στοιχείων, η αντίθεση στατικών και κινητικών τύπων. Στα πιο σημαντικά από τα έργα αυτής της κατηγορίας ο μελετητής διαπιστώνει την προσπάθεια του Ζογγολόπουλου να δώσει νέες διαστάσεις στην καλλιτεχνική του δημιουργία, με τη χρησιμοποίηση νέων υλικών και το συνδυασμό σύγχρονης τεχνολογίας και μορφικών τύπων με πολλαπλό και συχνά αντιφατικό περιεχόμενο. Έτσι, τα έργα του όχι μόνο έχουν απομακρυνθεί από τους καθιερωμένους στο παρελθόν νόμους της πλαστικής μορφής, αλλά και έχουν προσαρτήσει στοιχεία της ζωγραφικής- το χρώμα της μουσικής- ακουστικές και ρυθμικές αξίες, και των τεχνών της κίνησης, όπως του χορού- συνδυασμοί υγρών και στερεών. Και ενώ στα έργα που χρησιμοποιούνται φακοί έχουμε συχνά το στοιχείο του μνημειώδους, σε άλλα, που βασίζονται στα ελατήρια και στη σπείρα, επιβάλλονται εσωτερικά τα κινητικά φαινόμενα, και σ’ αυτά που χρησιμοποιούν το νερό σαν αφετηρία της κίνησης και εκφραστική αξία, όλος ο χώρος του έργου αποκτά μια νέα αυτονομία.

Χρύσανθος Χρήστου - Ιστορικός Τέχνης