ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ

«ZOΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1990»
Ο Ζογγολόπουλος στην πρόσφατη δουλειά του φαίνεται ότι πραγματοποιεί ένα διάλογο με αυτό που άλλοτε είχα χαρακτηρίσει σαν «δυναμική ηρεμία». Προτείνει τώρα την «ήρεμη δράση», βάζοντας σε λειτουργία φυσικές δυνάμεις (το νερό, το βάρος), δραστηριοποιεί συγκρατημένες κινήσεις που δημιουργούν μια διαρκή αλλαγή στις φόρμες.