ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΥΔΑΚΗΣ

«ΖΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1990»
Επιθεωρώντας το έργο του Ζογγολόπουλου στις διάφορές του φάσεις μέχρι σήμερα, παρατηρούμε ότι η τελευταία του εργασία παρουσιάζεται σαν αρμονική συνέπεια των προσπαθειών του να κυριαρχήσει «δομικών» πλεγμάτων κυβιστικού - κοvστροuκτιβιστικού χαρακτήρα. Σ’ αυτό, το παιχνίδι σκιάς- φωτός εντείνεται και υπογραμμίζεται με ενεργοποίηση της φωτεινής πηγής και υπολογισμό των αποτελεσμάτων της, οπότε καταλήγει ο καλλιτέχνης στις φωτοκινητικές κατασκευές, που εκτίθενται στην Ελληνοαμερικανική Έvωση.

Το ότι ο Ζογγολόποuλος δημιουργεί με τα αφηρημένα έργα του σχέσεις με την πραγματικότητα (τουλάχιστον σε ορισμένες περιπτώσεις) δίνοντάς τους τίτλους όπως:«Νυχτερινό», «Βυζαντινό», «Από ένα παράθυρο», δείχνει τη ρομαντική του αντίληψη, που τον χαρακτηρίζει και στο παρελθόν.