Γλυπτά

Τα αριθμημένα γλυπτά έγιναν από τον ίδιο τεχνίτη – συνεργάτη του Γιώργου Ζογγολόπουλου με τον οποίο ο καλλιτέχνης συνεργάστηκε και για τα πρωτότυπα έργα. Κάθε αριθμημένο γλυπτό συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.