Μεταξοτυπίες

Οι μεταξοτυπίες παρήχθησαν από τον ίδιο τον Γιώργο Ζογγολόπουλο, είναι σφραγισμένες και αριθμημένες σε 150 τεμάχια και συνοδεύονται από πιστοποιητικό γνησιότητας.

Οι μεταξοτυπίες είναι μοναδικές και δεν πρόκειται να αναπαραχθούν.