Οπτικοί κρύσταλλοι

Τα γλυπτά που έχουν αποτυπωθεί στους οπτικούς κρυστάλλους με χάραξη laser 3D αποτελούν πιστές μικρογραφίες γλυπτών του Γιώργου Ζογγολόπουλου και συνοδεύονται από την περιγραφή του πρωτότυπου γλυπτού.