Οπτικοί κρύσταλλοι

Τα γλυπτά που έχουν αποτυπωθεί στους οπτικούς κρυστάλλους αποτελούν πιστές μικρογραφίες των πρωτότυπων γλυπτών και συνοδεύονται από την περιγραφή του πρωτότυπου γλυπτού.