Σχέδια

Σειρά έξι σχεδίων του γλυπτού Διάφραγμα, εκτυπωμένα σε χαρτί Fine Art photo rag 320 gr. τα οποία περιέχονται σε πολυτελή κασετίνα.

Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούνται προς αναπαραγωγή σχέδια και ζωγραφικά έργα του καλλιτέχνη.