Σουβέρ με ζωγραφικά έργα των Γιώργου & Ελένης Ζογγολοπούλου